Nguyễn Huy Hiệu

Nguyễn Huy Hiệu

Mình là Hiệu – thích tìm hiểu về Công Nghệ và Kinh Doanh. Chính vì thế, blog này được tạo ra để chia sẻ những gì đang học và làm việc – đó là về Digital Marketing, MMO – kiếm tiền, kinh doanh – khởi nghiệp, kiến thức về WordPress, React Native và macOS.